5 TEMEL STCW SERTİFİKASI NE İŞE YARAR 2019

thumbnail

STCW AÇILIMI

Stcw ingilizce açılımı Standard of Training Certification and Watchkeeping

Stcw türkçe açılımı (Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları) anlamına gelir.

Stcw nedir ?

Uluslar arası Denizcilik Örgütünün (International Maritime Organisation) yayımladığı, gemi adamlarının denizde güvenliğini esas alan ve üyesi olan ülkelerce gerçekleştirilen bir antlaşma ile 1978 yılında hayata geçirdiği, 1995 yılında gözden geçirdiği uluslar arası denizcilik kodudur.
Amacı; Denizde çalışma hayatını standart altına almayı hedefleyen, deniz, gemi ve gemi adamı güvenliğini esas alan STCW 78/95 denizde çalışmak isteyen kişilerin öncelikle alması gereken eğitimleri, yeterlilik yükseltmelerini, eğitim kalite standartlarını ve benzeri birçok konuyu açıklığa kavuşturmaktadır.

Gemide çalışacak gemi adamlarının mutlaka alması gereken 5 temel STCW belgesi vardır. Bunlar;

Temel ilk yardım eğitimi.
Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi.
Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi.
Personel emniyeti ve sosyal sorumluluk eğitimi.
Can kurtarma araçlarını kullanma yeterliliği eğitimi.

Bu eğitimleri gemi adamı olmak isteyen her aday mutlaka almalıdır ve başarılı olmalıdır.

Belgelerin Süresi(Yenilenmesi)

Daha önce STCW belgeleri almış olan gemi adamları yukarıdaki konularda yeterli olduklarını göstermek için her 5 yılda bir idarenin öngördüğü değerlendirme sınavından başarılı olarak belgelerini yenilemek zorundadırlar.

Bu değerlendirmede başarısız olan gemi adamları, başarısız oldukları konularda tekrar eğitime tabi tutulurlar. Bunların sonucunda belgelerini yenilemeye hak kazanırlar.

***Gemide STCW eğitimlerinin ve bu eğitimde kullanılan teçhizatların kontrolü, yenilenmesi, değiştirilmesi, gemideki personele yetecek sayıda bulundurulması II.Zabit sorumluluğundadır.

STCW EĞİTİMLERİ
1-TEMEL İLK YARDIM

Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye anında, olay yerinde ve çevre imkanlarından yararlanılarak yapılan, tıbbi olmayan geçici müdahaleye İLK YARDIM denir.

Amaçları;

Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
Yaşamsal fonksiyonları sürdürmek
Hasta/yaralının kötüleşmesini önlemek
İyileşmeyi Kolaylaştırmak

İlk Yardımın Temel Uygulamaları; Koruma, Bildirme, Kurtarma(Müdahale)

Koruma; Kendini, çevredekileri, hasta/yaralıyı korumak için olay yeri güvenli çevre oluşturmaktır.

Bildirme; Kaza yerine ilk yardım ekiplerini çağırma.

Kurtarma; Hasta veya yaralıya acil müdahale yapmak ve yardımcı olmak.

Olay yeri Değerlendirme; Tekrar kaza olma riskini azaltmak. Hasta veya yaralı sayısını ve türlerini belirlemek. Ardından yapılacak müdaheleyi belirlemek.

Tıbbı Tavsiye: Medical Advice

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sadece Türkiye’de değil uluslararası sularda her türlü sağlık sorunlarına destek veriyor. Bu destek sadece Türk gemilerine değil aynı zamanda diğer ülkelerin gemilerinin sağlık sorunlarına da destek veriyor.

Tele Sağlığın Numarası unutulmamalıdır ve ilk yardım kadar önemlidir.

TELE SAĞLIK : 444 83 53

Bu eğitim ile gemi adamı;

Durum teşhisi yapma
Kanamaya müdahale edebilme
Solunum hava yolu açma
Suni Solunum yapabilme
Yaşam desteği verebilme
Yanıklara müdahale edebilme
Kazazedeyi tek başına taşıma gibi konularda tecrübe ve bilgi sahibi olur.

Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk

Amacı; STCW standartlarında gemide personel güvenliği ve sosyal sorumluluğu sağlamak amacıyla bu eğitim gemi adamlarına verilir.

Bu eğitim sayesinde gemi adamları denizlerde;

Katı atıklar ile deniz kirliliğini önlemek
Sıvı atıklar ile deniz kirliliğini önlemek
Kaygan zeminleri emniyet altına almak ve düşme kazalarının önüne geçmek
Yüksekte çalışırken kazalara karşı alınacak önlemler
Kapalı alanlarda yapılacak işlemler
Acil durumlarda toplanma yerlerinin bilinmesi ve yapılacak işlemler gibi konularda bilgi sahibi olurlar.

YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE

Amaç ; STCW standardlarında gemide yangın ve yangınla mücadele etme kapsamında yangına karşı önlem almak ve yangınla mücadelede kişisel teçhizatlarını doğru kullanarak riski ortadan kaldırmak.

Kapsamı;

Yangın sınıflarını, alınacak önlemleri, mücadelede kullanılan kişisel donanımları, yangın söndürme sistemlerini, ihbar sistemlerini,cihazların kullanımı, yangın organizasyonundaki görevi şemasını öğrenme(role cetvelindeki görevi,nerede olması gerektiği,hangi amire bağlı olduğu) ve aynı zamanda role kartındaki görevlerini bilmek gibi konularla gemi adamlarına bilgi ve tecrübe sahibi yapar.

Stcw Belgesi Yenileme
Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri
Tanımı; Kişisel Can kurtarma araçlarını kullanma, denize atlama,denize ve can salında hayati idame ettirmek için tedbir alma konularında tecrübe sahibi olmak ve araç-gereçlere aşina olmak için gerekli uygulamalar yapılır.

Amacı; can yeleğini giyebilme, terk yerlerine geçebilmek, can simidi atabilme, denize atlayabilme, sudayken can salına binebilme, hipotermi ve hipertermi (vücut sıcaklığının azalması ve artması) ve can kurtarma aracında yaşamı devam ettirme konularında bilgi sahibi olmak.

Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği

Amacı; can kurtarma aracına binişi denetleme ve sayım yapma, kızaklı mataforayı denize indirme, vinçli can filikasını denize indirme, can salına denizden binme, güverteden binilen can salını denize indirme, alabora olan can salını çevirebilme gibi konularda bilgi sahibi olunur.

Kullanılacak Belli başlı Donanımlar;

Açık filika
Tam kapalı filika
Kurtarma botu
Güvertede şişirilen can salı
Denizde şişirilen can salı
Can salı hidrostatik kilidi
Sal pariması
Can salı emniyet kuşağı
Standart IMO işaretleri
Epirb cihazı
Sart cihazı
EL telsizi
Gemi jurnali
Halat atma cihazı
El maytabı
Paraşütlü işaret fişeği
Duman kandili
Aldis ışıldak
Role cetveli
Can yeleği
Parima halatı
Pelikan kanca
Çarmıh
Deniz demiri
Sal onarım takımı
Düdük
El feneri ve yedek pil ile lambası
Can kurtarma işaretleri
Filika pusulası gibi donanımlar bu eğitimde kullanılır ve uygulaması yapılır.

STCW Kursu

Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi
18 saatlik Eğitimdir.
Temel İlkyardım eğitimi
18 saatlik Eğitimdir.

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi
18 saatlik Eğitimdir.

Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi
18 saatlik Eğitimdir.

Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği Eğitimi
18 saatlik Eğitimdir.

Gemi adamlarının Deniz Güvenlik Temel Eğitimleri
Toplam olarak 90 saattir.
Eğitim süresi 2 Haftadır.

STCW Sertifikaları
STCW, 1978 yılında kabul edilen Gemi Adamları Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Uluslararası Sözleşmesi‘nin İngilzce karşılığının(Standards of Training, Certification and Watchkeeping)baş harfleridir. Gemi adamları aşağıda belirtilen temel başlıklara göre altlarında bulunan eğitimlerden geçmek zorundadırlar. Birinci grup tüm gemi adamları tarafından, diğerleri ise görevlerine sınıflarına (zabit/tayfa, güverte/makine) ve çalıştıkları gemi türüne göre alınmak zorundadır.
Deniz Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri ( 5 temel sertifika)

Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi,
Temel ilkyardım eğitimi,
Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi,
Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi,
Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimi,
Seyir Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri

Radar Gözlem ve Plotlama Eğitimi,
Otomatik Radar Plotlama Aygıtlarını (ARPA) Kullanma Eğitimi,
İlkyardım ve Tıbbi Bakım Eğitimi ve Belgeleri

İlkyardım Eğitimi
Tıbbi Bakım Eğitimi
İleri Yangınla Mücadele Eğitimi ve Belgesi

Tankerlerde Çalışan Gemi Adamlarının Eğitimleri ve Belgeleri

Petrol Tankeri Tanıtımı
Kimyasal Tanker Tanıtımı
Sıvılaştırılmış Gaz Tankeri Tanıtımı
Petrol Tankeri İşlemleri
Kimyasal Tanker İşlemleri
Sıvılaştırılmış Gaz Tankeri İşlemleri
Hızlı Cankurtarma Botu Kullanma Yeterliği Eğitimi ve Belgesi

Yolcu Gemileri ve Ro-Ro Yolcu Gemileri Gemi adamları Eğitimi ve Belgesi

Ro-Ro Yolcu Gemileri Gemi Adamları Eğitimi
Yolcu Gemisinde Çalışma Eğitimi
SMCP (Standart Maritime Communication Phrases)

ISPS (International Ship And Port Security )
5 Temel STCW Eğitimi Nelerdir

Stcw Belgesi Nasıl Alınır
Sözleşmenin VI/1 ve VI/2 Kuralları ile Kod bölümünün A-VI/1 ve A-VI/2 Kısmı hükümleri uyarınca tüm gemiadamları
a) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi,
b) Temel ilkyardım eğitimi,
c) Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi,
d) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi,
e) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimi görmek zorundadırlar.
Tüm gemiadamları yukarıdaki konularda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir belgelerini yenilemek zorundadırlar. Can kurtarma araçlarını kullanma yeterliği belgesi onsekiz yaşından küçük olmayan ve en az altı ay deniz hizmeti bulunan ve yukarıdaki eğitimleri tamamlayan gemiadamlarına düzenlenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top