İTÜ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ Tarihçe

thumbnail

İTÜ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Tarihçe

Bu yazı  www.df.itu.edu.tr adresinden alınmıştır.

tarihce1Türk Deniz Taşımacılığının üst düzey insan gücü gereksinimini karşılamaya yönelik ilk eğitim-öğretim kurumu olan bugünkü İTÜ Denizcilik Fakültesi, 5 Aralık 1884 tarihinde İstanbul/Heybeliada’da bulunan Deniz Harp Okulu’nun özel bir bölümü biçiminde yatılı olarak “Leyli Tüccar Kaptan Mektebi” adı ile açılmıştı.

1908 yılı mezunlarını verdikten sonra kapatılan bu kuruluş, 1909 yılında Çarkçıbaşı Hamit Naci Özdeş tarafından, İstanbul/Azapkapı’da özel gündüzlü, ortaokul sonrası 4 yıl eğitim-öğretim süreli olarak Güverte ve Makine Bölümlerinden oluşan “Milli ve Hususi Ticaret-i Bahriye Kaptan ve Çarkçı Mektebi” adıyla yeniden açıldı.

Okul, önce İstanbul/Yüksekkaldırım’a, sonra yine ilk yeri olan İstanbul/Azapkapı’ya, daha sonra 1913 yılında İstanbul/Üsküdar’da Paşalimanı’na taşındı.

1927 yılında İstanbul/Ortaköy’de Fer’iye Sarayı’na taşınıp, 1928 yılında “Âli Deniz Ticaret Mektebi” adıyla devletleştirilerek İktisat Bakanlığına bağlanan okul, her biri 2’şer yıl süreli Lise ile Yüksek Birimleri olan Güverte ve Makine Bölümleri bulunan bir eğitim-öğretim kurumu olarak yeniden düzenlendi.

1930 yılında yatılı duruma getirilen okul, 1934 yılında “Yüksek Deniz Ticaret Mektebi” adını aldı ve yüksek birimi bölümlerinin eğitim-öğretim süresi 3 yıla çıkarıldı.

1939 yılında Ulaştırma Bakanlığı’na bağlanan Yüksek Deniz Ticaret Mektebi’nin Lise Bölümleri 1945 yılında kapatıldı. 3 Haziran 1946 gün 4915 sayılı Yasa ile adı “Yüksek Denizcilik Okulu” olarak değiştirilip yeniden düzenlenerek, yine Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı, 4’er yıl süreli Güverte ve Makine Bölümlerinden oluşan yüksek öğretim kurumuna dönüştürüldü.

1953 yılında Liman Başkanı yetiştirilmesi amacı ile 2 yıl eğitim-öğretim süreli Limancılık Bölümü açıldı ise de, bu bölüm 1956 yılında kapatıldı.

Deniz İşletmecisi yetiştirilmesi amacıyla 1975 yılında açılan Ulaştırma-İşletme Bölümü’ne öğrenci alımı 1982 yılında durduruldu. 18 Ağustos 1981 gün ve 1507 sayılı yasa ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içine alınıp, şu anda bulunduğu İstanbul-Tuzla’ya taşınarak, adı “Denizcilik Yüksek Okulu” olarak değiştirildi ve eğitim-öğretim yapısı yeniden düzenlendi.

3 Temmuz 1992 gün ve 2809 sayılı yasa ile de İTÜ Denizcilik Fakültesi kuruldu.

tarihce2

Yüksek Denizcilik Okulu İlk Mezunları (1948)

Denizcilik Fakültesi’nin Vizyonu

Küresel düzeyde kabul gören niteliklere sahip çağdaş mezunlar veren, denizcilik eğitimi ve araştırmaları alanında önder, sanayi ve akademi  işbirliğini  önemseyen güvenilir bir yüksek öğrenim kurumu ve bilim merkezi olmak.

Denizcilik Fakültesi’nin Misyonu

 • Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yenilikçi, yaratıcı ve rasyonel çalışan bir yönetim anlayışı ile;
 • Verdikleri kararları bilimsel temeller üzerine oturtan, küresel düşünebilen, lider vasıflı çevreye duyarlı, yüksek etik değerleri olan sosyal ilişkileri güçlü bireyler yetiştirmek.
 • Fikirlerin açıkça ifade edilebildiği karşılıklı saygıya dayanan profesyonel ve kişisel ilerlemeyi destekleyen, takım çalışmasının ön plana çıktığı sürdürülebilir bir eğitim ve araştırma ortamı yaratmak.
 • Lisans ve lisansüstü seviyede, güncel teori ve uygulamayı birleştiren denizcilikle ilgili mühendislik ve Fen-Sosyal Bilimler eğitimi veren bir çerçeve dahilinde,
 • Dünya deniz ticaret filosunda çalışacak üst düzey gemiadamları ve denizcilik ile ilgili sektörde görev alacak kalifiye yöneticiler yetiştirmek.
 • Sektörün ve toplumun denizcilik alanındaki ihtiyaçlarını sürekli eğitimle karşılayan sanayi akademi işbirliğine önem veren  bir kurum olmak.
 • Uzman olduğu denizcilik alanında ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan bir araştırma ve geliştirme merkezi olmak.

Kalite Politikası ve Hedefleri

İTÜ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KALİTE POLİTİKASI ve KALİTE HEDEFLERİ


Kalite Politikası

İTÜDF’nin kalite politikası; denizcilik eğitim ve öğretim süreçlerini ve bu süreçleri destekleyen faaliyetleri sistematik olarak iyileştirecek ve doğrulayacak çalışmaları sağlamaktır.

Kalite Hedefleri

 • Tüm öğrencilerin mevcut olanaklardan en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak,
 • Eğitimin sürekli iyileştirilmesini ve gelişimini sağlamak,
 • Eğitim müfredatlarını STCW sözleşmesi, diğer ulusal ve uluslararası standartlar ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellemek,
 • İdari birimlerin koordineli ve yüksek performans ile çalışmalarını sağlayacak yönetim ve organizasyon anlayışı oluşturmak,
 • ARGE taleplerini yanıt verebilecek nitelikte proje birimleri oluşturmak,
 • Denizcilik eğitiminde yürütülen tüm faaliyetlerde öncülük yapmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top