DENİZCİ DÜĞÜMLERİ

DENİZCİ DÜĞÜMLERİ

Bağları öğrenmeden önce halatın kısımlarını tanıyalım.

Çıma: Halatın uç kısmına çıma denir.
Beden: İki çımanın arasında kalan genellikle yükü taşıyan kısma beden denir.
Kroz: Bir halatın üzerinde kapatılmış bir halkadır. Kroz bedenin üstünden geçerse üstten kroz, altından geçerse alttan kroz olmuş olur.

İZBARÇO
KROPİ
KAZIK
CAMADAN
SANCAK

DÜLGER
ÇİFTE KAZIK
ÇİFTE SANCAK
ÇÜRÜK
DÜĞÜM
BALIKÇI BAĞI

    Yelkenli teknelerdeki birçok donanım halatlar vasıtasıyla kontrol edilmektedir ve bu halatlar bir takım bağlar kullanılarak yelkenlere ve diğer donanımlara bağlanmaktadır.

Bağları öğrenmeden önce halatın kısımlarını tanıyalım.

Çıma: Halatın uç kısmına çıma denir.
Beden: İki çımanın arasında kalan genellikle yükü taşıyan kısma beden denir.
Kroz: Bir halatın üzerinde kapatılmış bir halkadır. Kroz bedenin üstünden geçerse üstten kroz, altından geçerse alttan kroz olmuş olur.
Halatın Kısımları

İZBARÇO DÜĞÜMÜ

1-Öncelikle üstten kroz oluşturulur.

2-Halatın çıması (ucu) krozun içinden düğüm oluşturacakmış gibi geçirilir. Bu kısım çok önemlidir çünkü genelde bütün yanlışlar bu kısımda yapılır. Şekilde gözüktüğü gibi çıma yalnızca krozun altından geçerek bir düğüm oluşturabilir. Eğer çımayı krozun üstünden geçirirsek düğüm oluşmaz açılır!

3-Çıma krozun içinden şekildeki ok yönünde geçirilir.

4-Çıma krozun üst kısmından bedenin altından dolaştırılır ve üstteki delikten içeri sokulur.

5-Çıma ve beden tutularak iki zıt yönlere doğru gerilir ve böylelikle bağ sağlamlaştırılır.

SEKİZ (KROPİ) DÜĞÜMÜ

               Sekiz  (Kropi)                  

1-Alttan kroz yapılır ve çıma bedenin üstünden geçirilir.

2-Çıma krozun içinden geçirilir ve sıkıştırılır.

KAZIK DÜĞÜMÜ

           
1-Halat sopanın etrafına dolandırılır ve bedenin üstünden geçirilir.

2-Bedenin üstünden dolandırılan çıma dönme yönü doğrultusunda tekrar sopanın etrafında
dolandırılır.

3-Çıma krozun içinden geçirilir ve her iki ucundan gerilerek sıkıştırılır.

CAMADAN DÜĞÜMÜ

Camadan Bağı

1-Sağ taraftaki yeşil halat sol taraftaki kırmızı halatın altından iki kez dolandırılır ve üst şekilde de gözüktüğü gibi çımalar yeşil altta kırmızı üstte olmak üzere buluşturulur.
2- Bu sefer yukarıdaki olayın tersi olarak sol taraftaki yeşil halat sağ taraftaki kırmızı halatın üzerinden dolandırılır ve her iki taraftan halatlar zıt yönlere çekilerek gerilir.

SANCAK DÜĞÜMÜ

Sancak Bağı

1- Kalınlığı fazla olan halat kasa olarak kullanılır ve diğeri kasanın içinden geçirilerek şekildeki gibi ok yönünde kasa olarak kullanılan halatın etrafından dolaştırılır.
2- Dolaştırılan halatın çıması kasa olarak kullanılan halatla kendi bedeni arasından geçirilerek sıkılır.

DÜLGER DÜĞÜMÜ

Dülger Bağı

MAKSADI:Bir halatın çımasını diğer halatın bedenine veya seren ile direklerin hamaylısına (ortasına) bağlamakta kullanılan gemici bağıdır.
YAPILIŞI:Bağlanacak halatın çımasını direk üzerinden bir volta alındıktan sonra, alttan gelen çımayı direk üzerindeki bedenin arkasından, direk veya serenin önündeki bedenin de içinden geçirilerek yapılan gemici bağıdır.

ÇİFTE KAZIK DÜĞÜMÜ

ÇİFTE KAZIK BAĞI

MAKSADI:Kazık bağının daha sağlam olmasını sağlamak.

YAPILIŞI:Bu bağın yapılışında kazık bağında olduğu gibi ilk üstten alınan volta iki defalındıktan sonra, alttan gelen çıma ile seren üzerinde çapraz olarak üçüncü bir volta daha alınır. Aynı, çıma uzu bednin içerisinden sokulmak suretiyle yapılır.

ÇİFTE SANCAK DÜĞÜMÜ

Çifte Sancak Bağı
MAKSADI:Sancak bağı ile aynı amaçla kullanılır daha güçlü ve emniyetlidir.

YAPILIŞI:Bağlanacak iki sancak savlosunun çımalarından bir tanesine sol el ile küçük bir doblin kasa yapılır.Sağ eldeki savlonun çıması kasasının altından geçirilerek doblin kasa üzerinde bir volta atılır.Aynı çımayı üstteki kendi bedeninin altından geçirmek sureti ile bağ yapılmış olur.

ÇÜRÜK DÜĞÜMÜ

Çürük Düğümü
Halat bedeni üzerindeki çürük ya da zayıf kısmı by-pass etmek için kullanılır.

DÜĞÜM

Düğüm
MAKSADI:Denizcilikte kullanılan bağlara bazen yanlış olarak düğüm denir örneğin ;balıkçı düğümü vs. Düğüm bir bağ formudur

BALIKÇI DÜĞÜMÜ

Balıkcı Bağı
MAKSADI:İki halatın çımalarını ve genellikle misinaları bağlamak için kullanılır.
YAPILIŞI: Eşit çaptaki iki ipin ucu ters yönde konur. Her iki ipin ucu diğerinin bedeni etrafında dödürülerek kendisinin oluşturduğu dairenin içinden uç dışa gelecek şekilde geçirilir. Her iki yönde çekilerek şıkıştırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.