ARMATÖR NEDİR

Armatörlük; bir denizcilik terimidir. Armatör olma durumu.Gemi işletme işi, gemi işletmeciliğiArmatörlük anlamı, tanımı:Armatör : Ticaret gemisi sahibi. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Gemi : Su üstünde […]